Forskergruppemøte om tvangsbehandling 29. og 30. april 2015

 

holmen fjordhotell bilde - Forskergruppemøte om tvangsbehandling 29. og 30. mai 2015

Nok et spennende forskermøte på Holmen!

Tema for årets første forskergruppemøte var tvangsbehandling med hovedfokus på tvangsmedisinering. Det var 28 påmeldte deltakere til møtet, noe som er ny rekord. Samlingen ble atter en gang avholdt på idylliske Holmen Fjordhotell.   

 

Dag 1

Erik Johnsen bilde rett - Forskergruppemøte om tvangsbehandling 29. og 30. mai 2015Førsteamanuensis Erik Johnsen innledet seminaret med å gi en oppdatering om virkningsmekanismer, effekter og bivirkninger til antipsykotiske legemidler generelt. Blant annet ble det understreket at forskningslitteraturen er sprikende, og det er store individuelle variasjoner når det gjelder bivirkninger av legemidler.

Erik Johnsens presentasjon:

 

 

Ass. fylkeslege Morten Hellang presenterte tall og begrunnelse for opphevelse av vedtak. Bakgrunnen er at Fylkesmannen i Rogaland skiller seg tydelig ut i forhold til andre fylker når det gjelder antall som får medhold i sin klage over tvangsbehandling med legemidler.

Morten Hellang bilde rett - Forskergruppemøte om tvangsbehandling 29. og 30. mai 2015Morten Hellang, ass. fylkesmann i Rogaland:

 

 

Deretter gikk vi gjennom Odd Voldens presentasjon «I hvilken grad gir det mening å snakke om brukerperspektivet på tvangsbehandling?»

Professor Reidar Pedersen presenterte en systematisk litteraturgjennomgang (gjennomført av Marthe Kirkesæther Brun, Tonje Lossius Husum og Reidar Pedersen) av forskning om effekter av tvangsmedisinering (både kort- og langvarig) i psykiske helsetjenester. De har sammen kommet med følgende uttalelse: 
"Vi (stud med Marthe Kirkesæther Brun, post doc Tonje Lossius Husum, og prof Reidar Pedersen) har gjort en systematisk litteraturgjennomgang av forskning om effekter av tvangsmedisinering (både kort- og langvarig) i psykiske helsetjenester. Foreløpig konklusjon er at det er gjort relativt få effektstudier, og at dagens praksis ikke kan sies å være evidensbasert. Artikkelen blir trolig innsendt til tidsskriftvurdering før sommeren og kopi av evt. publisert artikkel vil bli sendt til tvangsforskningsnettverkets medlemmer".

 

Førsteamanuensis Ragnfrid Kogstad avsluttet første dag med temaet «Er det videre behandlingsforskning eller menneskerettighetsarbeidet som vil endre dagens praksis?»

 

Dag 2

Geir Lorem bilde rett - Forskergruppemøte om tvangsbehandling 29. og 30. mai 2015Professor Geir Lorem startet andre dag med å presentere en kvalitativ studie av brukeres erfaringer med antipsykotika. Spesielt ble det fokusert på brukermedvirkning.

Deretter presenterte leder av NAPHA Trond Hatling et nytt prosjekt om rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud mv. Prosjektet ble avslutningsvis kommentert av forskergruppa.

  • PowerPoint presentasjon kommer

Etter lunsj hadde vi en åpen diskusjon om seminaret, med spesielt fokus på hvor veien videre for forskning på tvangsbehandling. Vi har skrevet ned et kort referat fra denne diskusjonen.

 

Takk for interessante og hyggelige dager!

Programmet »

Deltakerlisten »

Fotograf: Tine Bergli