Gathering - Aktiviteter

Aktiviteter

Kommende konferanser. Miniseminarer og forskergruppemøter

FOSTREN Training school 2022, 27. – 29. september i Nederland

The Training School will be held in Groningen the Netherlands (or online if necessary due to COVID-19) on the 27th-29th of September 2022 and will focus on interactions and risk management strategies in mental health services. This training school is part of the EU COST Action FOSTREN (Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental […]

SKANROP 2022 15.-16. september i Oslo

Prosjektleder for SKANROP 2022, Thomas Kulbrandstad (foto: Marte Goplen) Bidragsytere fra USA, Danmark, Sverige og Norge er klare for konferansen i september. SKANROP 2022 har hovedtema «Rus og psykiske lidelser i et livsløp – overganger og løsninger». Herunder ligger det ti ulike undertemaer. Dyktige fagpersoner fra alle de tre skandinaviske landene har fått plass på […]

Den 11. nasjonale konferansen om Menneskerettigheter, tvang og etikk, Hamar 25.-26. august 2022

Etter et lengre opphold, dels pga. koronasituasjonen, er Hamarkonferansen tilbake i år! Tvangsforsk har vært representert i programutvalget og vi mener det legges opp til tidsaktuelle og interessante foredrag og diskusjoner. Vi håper så mange som mulig har tid og mulighet til å komme. Link til påmelding og praktisk informasjon finnes i programmet: Oppdatert program […]

Psykiatriveka 2022 – 5.-9. september i Oslo

Psykiatriveka ble første gang arrangert i Trondheim i 2006 og er Norsk psykiatrisk forening (Npf) sin årlige faguke med årsmøte og ulike videre-og etterutdanningskurs for psykiatere og leger i spesialisering. Npf er en fagmedisinsk forening i legeforeningen. Nettsiden til Npf finner du her . Trykk her for å følge oss på Facebook. Psykiatriveka arrangeres årlig og rullerer mellom Bergen, Stavanger, […]

European Congress on Violence in Clinical Psychiatry – 6.-8. oktober i Rotterdam

Kongressen avholdes fysisk i Rotterdam, 6.-8. oktober 2022. Tvangsforsk stilte på sist kongress i 2019 og erfarer at temaet tvang er løftet godt frem – det forventer vi også i år. Side for påmelding og innlevering av abstracts >>

Miniseminarer

Har du en idé til et forskningsprosjekt, eller kanskje du har planlagt å forske innen tvangsfeltet? Vi arrangerer miniseminarer på forespørsel.

Mer om ordningen og referat fra tidligere seminarer »