paper note ipad 76752 - Tvangsbehandling (tvangsmedisinering)

Tvangsbehandling (tvangsmedisinering)

Iht. Psykisk helsevernloven § 4-4 kan pasienter uten eget samtykke undergis undersøkelse og behandling som klart er i overensstemmelse med faglig anerkjent metode innen psykisk helse og forsvarlig klinisk praksis. Tvangsbehandling forutsetter at pasienten er underlagt tvunget psykisk helsevern, med eller uten døgnopphold. I realiteten handler tvangsbehandling i all vesentlighet om behandling med legemidler. Senere år er det truffet noen vedtak om tvungen ernæring. Vedtak om tvangsernæring fattes i all hovedsak i barne- og ungdoms psykiske helsetjenester.

Aktuelt fra TvangsForsk om Tvangsmedisinering

Lever 10 til 30 år kortare

by siteman1099 • 22. juni 2011

MEDISIN: – Det klart mest problematiske med tvang i psykisk helsevern er tvangsmedisineringa, seier forskar Ragnfrid Kogstad.


Rekordmange klager på helsetenesta i 2010

by siteman1099 • 11. januar 2011

Vi har aldri hatt fleire klager på manglande oppfylling av pasientrettar, svikt og feilbehandling, seier fylkeslege Helga Arianson. Det er og mange klager som gjeld tvangsmedisinering i psykisk helsevern.


Anne Grethe ble lagt i belter og tvangsmedisinert

by siteman1099 • 11. februar 2010

Nå advarer hun mot uriktig bruk av tvang i psykiatrien. De siste årene er det foretatt mellom 6000 og 9000 tvangsinnleggelser årlig i Norge. Bruk av belter, isolasjon og tvangsmedisinering kjenner ingen omfanget av. Myndighetene har i mange år sagt at tvangsbruken skal ned, men erkjenner å ha sviktet.


Tvangsdop-saken: – Et overgrep mot mennesket

by siteman1099 • 9. juli 2009

SVs Rolf Reikvam krever at det blir satt en umiddelbar stopper for tvangsmedisinering av asylsøkere.