paper note ipad 76752 - Tvangsbehandling (tvangsmedisinering)

Tvangsbehandling (tvangsmedisinering)

Iht. Psykisk helsevernloven § 4-4 kan pasienter uten eget samtykke undergis undersøkelse og behandling som klart er i overensstemmelse med faglig anerkjent metode innen psykisk helse og forsvarlig klinisk praksis. Tvangsbehandling forutsetter at pasienten er underlagt tvunget psykisk helsevern, med eller uten døgnopphold. I realiteten handler tvangsbehandling i all vesentlighet om behandling med legemidler. Senere år er det truffet noen vedtak om tvungen ernæring. Vedtak om tvangsernæring fattes i all hovedsak i barne- og ungdoms psykiske helsetjenester.

Aktuelt fra TvangsForsk om Tvangsmedisinering

Vi er for raske til å tvangsmedisinere

by siteman1099 • 16. oktober 2015

Bør tvangsmedisinering i psykiatrien forbys? Gjør medisinering av psyken mer skade enn gagn? På Litteraturhuset i Oslo skal dette debatteres i forbindelse med en boklansering. Lars Tanum, spesialist i psykiatri og farmakolog er blant dem som stiller til debatt. Les hele nyhetssaken hos Erfaringskompetanse her » Les mer om boklanseringen og konferansen her »  


Vet ikke nok om langtidseffekt av tvangsmedisinering

by siteman1099 • 16. april 2015

Det er faglig og etisk problematisk at kunnskapsgrunnlaget for å tvangsmedisinere mennesker med alvorlige psykiske lidelser er så mangelfullt, mener Norsk psykologforening.


Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand

by siteman1099 • 11. august 2014

En studie fra Universitet i Agder i 2012 har analysert hvordan tvangsmedisinering praktiseres og oppleves av pasienter og ansatte.


Norge må diskutere menneskerettigheter

by siteman1099 • 19. februar 2014

Glattcellebruk, tvangsmedisinering og vårt forhold til autoritære regimer, er blant utfordringene


En annen sykdomsinnsikt

by siteman1099 • 20. januar 2012

“Pasienten mangler sykdomsinnsikt” er ofte et argument for tvangsmedisinering. Men folk som har opplevd psykose mangler ikke alltid sykdomsinnsikt – de har kanskje en annen sykdomsinnsikt, skriver NAPHA-blogger Odd Volden i et nytt innlegg.


Mest tvang i store byer

by siteman1099 • 20. november 2011

Tvangsmedisinering og skjerming av psykisk syke pasienter er mest utbredt i store byer.


– Var spent på reaksjonene

by siteman1099 • 24. juni 2011

Tvangsmedisinering, psykiatrisk testament, traumer og hvilke behandlinger som er en rettsstat verdig. Det var spørsmål utvalgsleder Kari Paulsrud fikk da hun stilte på Erfaringskompetanse.nos nettmøte om tvang i formiddag.


Forskningsartikkel: Store tvangsforskjeller i psykisk helsevern

by siteman1099 • 22. juni 2011

Tvangsmedisinering, bruk av belteseng og skjerming er fortsatt vanlige metoder i psykisk helsevern. De regionale forskjellene er svært store.