paper note ipad 76752 - Reduksjon av tvang

Reduksjon av Tvang

Forskning viser at de fleste tiltak som iverksettes med tanke på å redusere bruk av tvang oppnår ønsket virkning. Her har vi samlet informasjon om vellykkede prosjekter og forskning som har vist seg å ha god effekt i å redusere ulike former for bruk av tvang innen psykisk helsevern.

Aktuelt fra TvangsForsk om Reduksjon av tvang

Helsedirektoratet: – For mye bruk av tvang

by siteman1099 • 11. februar 2010

70.000 tvangsinnleggelser har blitt gjennomført i løpet av de tolv siste årene. I 1998 kom Opptrappingsplanen for psykiatrien, hvor det var et klart politisk mål å redusere tvangsbruken betydelig.