paper note ipad 76752 - Reduksjon av tvang

Reduksjon av Tvang

Forskning viser at de fleste tiltak som iverksettes med tanke på å redusere bruk av tvang oppnår ønsket virkning. Her har vi samlet informasjon om vellykkede prosjekter og forskning som har vist seg å ha god effekt i å redusere ulike former for bruk av tvang innen psykisk helsevern.

Aktuelt fra TvangsForsk om Reduksjon av tvang

Alternatives to coercion - Reduksjon av tvang

Reduksjon av tvang

by tonje • 9. oktober 2018

En ny litteraturstudie fra Australia oppsummerer internasjonal forskning og finner at de fleste fagutviklingsprosjekter som har som formål å redusere bruk av tvang innen psykisk helse har god og ønsket effekt! Hele rapporten kan lastes ned her: https://socialequity.unimelb.edu.au/news/latest/alternatives-to-coercion


Lovisenberg Diakonale Sykehus bruker mindre tvang

by siteman1099 • 25. april 2016

I en ny artikkel i Sykepleien (2016: 3) forteller Martin Veland klinikksjef på psykiatrisk avdeling og Anders Jacob ved allmenpsykiatrisk poliklinikk på Lovisenberg Diakonale Sykehus at de har arbeidet systematisk med reduksjon av mekaniske tvangsmidler i et prosjekt i perioden 2013 til 2014.


Hvordan forebygge tvang?

by siteman1099 • 8. desember 2015

Artikelen er skrevet av: Dagfinn Bjørgen Daglig leder ved Kompetansesenteret for Brukererfaring og Tjenesteutvikling i Midt-Norge og landsleder i Mental Helse, Reidun Norvoll Post Doc/forsker ved Senter for medisins etikk, Universitetet i Oslo og Tonje Lossius Husum Psykologspesialist, med doktorgrad om bruk av tvang i psykisk helsevern


Belteseng - Reduksjon av tvang

En ny artikkel om reduksjon av tvang er nå tilgjengelig i TvangsPub.

by siteman1099 • 7. januar 2015

Ny artikkel er nå tilgjengelig i TvangsPub med tittelen Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating. Som tittelen tilsier er dette en systematisk gjennomgang av psykososiale intervensjoner for reduksjon av tvang, med mål om å undersøke effektiviteten av denne type intervensjoner. Artikkelen er skrevet av Kristin […]


Tvangsmiddelbruk i psykiatrien går for første gang ned på Sørlandet

by siteman1099 • 31. mars 2014

Bruken av tvangsmidler i psykiatrien går nå for første gang ned ved Sørlandet sykehus. I flere år har sykehuset slitt med høye tall til tross for kravene om reduksjon.


Samarbeid for mindre tvang i Østfold

by siteman1099 • 1. februar 2013

Interessen er stor for å utvikle nettverk og alternativer i hjelpeapparatet som kan bidra til at færre må legges inn ved tvang. Dagen etter at helseministeren varslet et mål for reduksjon av tvang med fem prosent i 2013 møttes hele 90 deltakere fra kommunene Hvaler og Fredrikstad, Fredrikstad DPS, fastleger, brukerorganisasjoner og Sykehuset Østfold.


Ingen reduksjon i bruk av tvang

by siteman1099 • 26. november 2012

En fersk rapport fra Helsedirektoratet viser at 5600 mennesker i fjor ble tvangsinnlagt mot sin vilje. Bruken av tvang har ikke gått ned, og nå styrkes arbeidet for økt frivillighet.


Ingen reduksjon i bruk av tvang

by siteman1099 • 19. november 2012

I 2011 ble om lag 5 600 personer tvangsinnlagt til sammen 8 300 ganger i det psykiske helsevernet. Bruken av tvang har ikke gått ned, og nå styrkes arbeidet for økt frivillighet.