paper note ipad 76752 - Omfang av tvang

Omfang av Tvang

Helsedirektoratet samler inn og publiserer regelmessig statistikk om omfang av bruk av tvang i Norge. Tallene samles inn i Norsk pasientregister (NPR). Det kommer årlig egne rapporter om bruk av tvang i psykisk helsevern. Det finnes også en interaktiv side hvor man selv kan søke frem ønsket informasjon. Bruk av tvang oppgis også som kvalitetsindikatorer for helsetjenesten. Her har vi samlet lenkene til sidene hvor man kan finne statistikken som Helsedirektoratet publiserer.

Aktuelt fra TvangsForsk om Omfang av tvang

Hdir - Omfang av tvang

Nye rapporter om bruk av tvang i Norge

by siteman1099 • 21. februar 2019

Helsedirektoratet har gitt ut to nye rapporter om bruk av tvang i Norge. En om utvikling i bruk av tvang fra 2013-2017, og en med analyser fra 2017.


Variabel registrering av tvang – hvorfor

by siteman1099 • 28. mai 2016

Det er vanskelig å forstå at helseforetakene ikke har prioritert solide og sannferdige rapporter til sentrale helsemyndigheter, når alle helseministre har lagt så stor vekt på å kjenne og redusere omfanget av tvangstiltak. Hvorfor blir ikke dette fulgt opp i styringskjeden oppover?


Underrapportering av tvangsbruk ved sykehus

by siteman1099 • 24. april 2016

Hver dag blir et titalls pasienter bundet fast mot sin vilje ved norske sykehus. Hvert fjerde tilfelle blir aldri rapportert til helsemyndighetene.


Ingen nedgang i tvangsinnleggelser

by siteman1099 • 25. november 2011

(Rådet for psykisk helse) Helsevesenet har ikke klart å redusere omfanget av tvang i psykisk helsevern. En ny rapport fra Helsedirektoratet dokumenterer at det ikke har vært noen reduksjon i tvangsbruken de siste årene. Rundt 5700 personer ble tvangsinnlagt til sammen 8300 ganger i 2010, det er på samme nivå som året før. Det bekymrer Rådet for psykisk helse.


Like mye tvangsbruk som før

by siteman1099 • 24. november 2011

(Dagens Medisin) En ny rapport fastslår at omfanget av tvangsinnleggelser har holdt seg tilnærmet uendret fra 2008 – og ser ikke ut å være på vei ned.


Historisk høye tvangstall

by siteman1099 • 30. mai 2011

Et innslag på NRK Dagsrevyen 17.mai viser at innleggelse ved tvang i psykisk helsevern er historisk høyt. I 2009 ble det gjort mer en 3500 tvangsinnleggelser. De regionale forskjellene er enorme og tilsier at tvangsbruken kan reduseres kraftig. Det kommenterte professor Georg Høyer fra Universitetet i Tromsø som sitter i Tvangsforskningsnettverket på Dagsrevyens innslag.


Frivillighet før tvang

by siteman1099 • 9. september 2010

Med enkle grep kan bruken av tvang i psykisk helsevern reduseres kraftig. Det viser rapporten «Frivillighet før tvang – Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern» fra Rådet for psykisk helse. – Det er ikke alltid pasientens sykdom og symptomer som utløser tvang, men ofte svakheter i hjelpetilbudet, sier generalsekretær Marianne Røiseland.


Store variasjoner i tvangsbruk

by siteman1099 • 19. februar 2010

En kartlegging av tvangsbruk i ni ungdomspsykiatriske akuttavdelinger viste store variasjoner mellom avdelingene i innhold og omfang av tvangsbruken.