Foreløpig program: Program-Holmen-2022 >>

(oppdatert 02.05.22)


 • Informasjon

  Tvangsforsk arrangerer sitt årlige forskningsseminar på temaet tvang i psykisk helsevern den 9. og 10. juni Man kan velge å delta begge dager, eller kun en av de. Temaet denne gangen er forskning - hvordan søke om forskningsmidler og vinne frem? Hvem kan man søke midler fra? Brukermedvirkning i forskning og kvantitative variabler for tvang som det er mulig å forske på. Vi ønsker også å stimulere til utvikling av forskningssøknader underveis i samlingen, og har derfor satt opp gruppearbeid rundt dette. Vi ber derfor om innspill til forskningsideer som vi kan jobbe videre med i grupper
 • Tid

  9. og 10. juni, 2022
 • Sted

  Holmen Fjordhotell i Asker
 • Påmeldingsfrist

  Frist: 26. mai. Påmelding er bindende. Vi håper interesserte melder seg på så tidlig som mulig. Det er plass til 30 deltakere
 • Pris

  Det er ikke kursavgift. Hotellet tar betalt for dagspakker (møtelokaler, pauseservering og lunsj) samt overnatting inkludert middag. *Begge dager, med overnatting: kr 2630,- (inkl. 3-retters middag og lunsj/ pauseservering begge dager). *Enkeltdag(er), uten overnatting: kr 650,- pr dag (inkl. lunsj og pauseservering)