Tvangsmidler (bruk av belter og kortidsvirkende legemidler)