Bent Høie vil endre lov om psykisk helsevern og styrke pasientrettighetene:

 

  • Pasienter får klarere rett til å uttale seg
  • Pasienter som er samtykkekompetente får rett til å avslutte behandling eller nekte å ta imot tilbud om behandling.
  • Pasienter får rett til å evaluere bruken av tvang og skjerming (en form for isolering) i etterkant sammen med behandlere.
  • Pasientens syn skal journalføres.
  • Pasienten får fri rettshjelp i inntil fem timer hvis de ønsker å klage på tvangsmedisinering eller tvangsernæring
  • Hvis pasienten motsetter seg skjerming skal det alltid fattes vedtak før skjermingen iverksettes.
  • Faglig ansvarlig får plikt til å rådføre seg med annet kvalifisert helsepersonell før det fattes vedtak om tvangsbehandling.
  • Undersøkelsestiden før iverksetting av tvangsmedisinering forlenges fra tre til fem døgn.

Her kan du lese artikkelen »