Norske forskere kan nå søke om å bli med i 45 nye COST-nettverk (European Cooperation in Science and Technology) som starter våren 2020. Forskningsrådets erfaring er at de som er med i et slikt nettverk, har bedre sjanser for å lykkes i EUs Horisont 2020.

Forskningsradet.no: Lyst å delta i ett av 45 nye internasjonale forskernettverk?

 

Et av disse tiltakene (FOSTREN) retter seg mot forskning på tvang innen psykisk helsevern og er relevant for norske forskere som forsker på tvang (eller har lyst til å gjøre det).FOSTREN er forkortelse for «Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services». Søknaden utgikk fra St. Olavs Hospital avdeling Brøset ved Professor Richard Whittington og sammen med Jorun Rugkåsa leder de COST Action. Søknaden ble til etter omfattende samarbeid med klinikere og forskere fra hele Europa – 14 land er så langt med i nettverket.

Les mer om FOSTREN