WHO lanserte i juni et nytt initiativ for å støtte opp under rettighetsbaserte «hjemmenære» tjenester innen psykisk helse.

Kickoff var 10. juni i et direktesendt (Zoom, YouTube) begivenhet der rundt 7000 deltok. Initiativet har vokst i størrelse siden.


Vi presenterer her noen relevante linker til de som ønsker å sette seg nærmere inn i arbeidet: