Ny artikkel er nå tilgjengelig i TvangsPub med tittelen Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating.

Som tittelen tilsier er dette en systematisk gjennomgang av psykososiale intervensjoner for reduksjon av tvang, med mål om å undersøke effektiviteten av denne type intervensjoner.

Artikkelen er skrevet av Kristin Thuve Dahm (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten), Jan Odgaard-Jensen (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten), Tonje Lossius Husum (Senter for medisinsk etikk og TvangsForsk) og Kari Ann Leiknes (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten).

Artikkelen finnes her »