https://psykologisk.no/2018/12/gar-det-an-a-redusere-bruken-av-tvang-i-psykiatrien/