Vår database over norsk forskning på tvang, TvangsPub, har fått en designmessig overhaling.

Utseendet harmonerer nå bedre med hjemmesiden, og er mer oversiktlig.

Link til TvangsPub >>


Vi har også ryddet på vår prosjektside så langt det lar seg gjøre, men oversikten og søkbarheten i REK er begrenset. Delvis handler dette om at REK sin prosjektkatalog også er under oppgradering. Kun prosjekt i REK og Cristin er lagt inn på siden, selv om vi kjenner til flere spennende pågående prosjekt som vi ikke klarer å gjenfinne i REK

Link til prosjektsiden >>