http://tvangspub.tvangsforskning.no/node/379Skjermbilde - Ny artikkel om brukere innen psykisk helsevern sine erfaringer med krenkelser under behandling