«– Det er en ekstremt eksepsjonell sak. En pasient som er i remmer hver natt og store deler av døgnet, er heldigvis veldig uvanlig ved psykiatriske institusjoner i Europa. Jeg kan faktisk ikke huske å ha hørt om en lignende sak i nyere tid», sier Neurauter som er divisjonslederved sekretariatet i Den europeiske komiteen for forebygging av tortur (CPT).

Laurence Lwoff, leder enheten for bioetikk i Europarådet, sier i en uttalelse til VG at
«– Retten til samtykke er et fundamentalt prinsipp, og når noen er tvangsinnlagt vil det alltid stride mot retten til frihet og autonomi (selvbestemmelsesrett red. anm.) for den involverte. Samtidig har helsepersonell plikt til å beskytte liv. Det går også på det menneskelige planet – om du ser en person som ønsker å hoppe utenfor en bro vil du forsøke å stanse dem. Du vil ikke da si «jeg burde ikke blande meg, jeg må respektere deres autonomi»».

Les hele saken her »