Prosjektleder for SKANROP 2022, Thomas Kulbrandstad (foto: Marte Goplen)

Bidragsytere fra USA, Danmark, Sverige og Norge er klare for konferansen i september. SKANROP 2022 har hovedtema «Rus og psykiske lidelser i et livsløp – overganger og løsninger». Herunder ligger det ti ulike undertemaer. Dyktige fagpersoner fra alle de tre skandinaviske landene har fått plass på programmet, og fortsatt er det flere poster som er i ferd med å fylles.

Tvangsforsk har ansvaret for en av parallellsesjonene. Påmeldingsfrist er 9. mai 2022.

Påmelding til SKANROP 2022.

Oversikt over dagene >>

Utkast til foredragsholdere >>