Psykiatriveka ble første gang arrangert i Trondheim i 2006 og er Norsk psykiatrisk forening (Npf) sin årlige faguke med årsmøte og ulike videre-og etterutdanningskurs for psykiatere og leger i spesialisering. Npf er en fagmedisinsk forening i legeforeningen. Nettsiden til Npf finner du her . Trykk her for å følge oss på Facebook. Psykiatriveka arrangeres årlig og rullerer mellom Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo.

Følg Psykiatriveka på Facebook

Hjemmeside (Program, påmelding) >>