Etter et lengre opphold, dels pga. koronasituasjonen, er Hamarkonferansen tilbake i år!

Tvangsforsk har vært representert i programutvalget og vi mener det legges opp til tidsaktuelle og interessante foredrag og diskusjoner. Vi håper så mange som mulig har tid og mulighet til å komme.

Link til påmelding og praktisk informasjon finnes i programmet:

Oppdatert program TVANG konferanse 2022